سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مطی جون

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دخترک و مهمان ...

دختر کوچک به مهمان گفت :میخوای عروسکهای من را ببینی؟

مهمان جواب مثبت داد.

دخترک دوید و همه ی عروسکهای خود را آورد، بعضی از اونا خیلی بانمک بودن

در بین آن ها

یک عروسک باربی هم بود.

مهمان از دخترک پرسید: کدام را بیشتر از همه دوست داری؟

... و پیش خودش فکر کرد: حتما باربی.

اما خیلی تعجب کرد وقتی که دید

دخترک به عروسک تکه پاره ای که یک دست هم نداشت اشاره کرد و گفت: این را دوست دارم.

مهمان با کنجکاوی پرسید: این که زیاد زیبا نیست!

دخترک جواب داد:

آخه اگه منم دوستش نداشته

باشم دیگه هیشکی نیست او را دوست داشته باشد. اون وقت دلش می شکنه ...