شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ مي دوني چرا سر ادماي جذاب شلوغ تره ؟؟؟؟ حالا فعلا سرم شلوغه بعدا جوابتونو مي دم
3-عمومي
لابد شلوغه
بابا جذاب!!
اينقدر سرشون شلوغه که وقت ميکنن و ميان پارسي بلاگ!!!
سرت شلوغه ؟؟؟ اون کلاه گيسه که گذاشتي سرت .
خيييلي سرم شلوغه شرمنده خخخ
بابا ترو خدا شرمنده مي کنين
اره والا
ساعت دماسنج
فراتر از اسمان
رتبه 0
0 برگزیده
690 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top