شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ سلام دوستان . مي خوام يه خاطره براتون بگم . راستش ديروز رفتيم افطاري که چند نفر از ما عضو پارسي بلاگ بودن . من ( مطهره ) و دختر خالم تکتم ( ريحانه ) و پريا ( ژيلا ) و داداشش پوريا (pooriya joon)و بهنام ( کاووس) و ..... خلاصه تاقبل از اين که سفره رو بيارن مثه يه بچه ادم نشسته بوديم . اما تا اذون و گفتن و غذا هارو اوردن اين پوريا و کاووس و پريا مثه وحشيا حمله کردن طرف غذاها و هر کدوم يه ديس غذا گذا
گذاشتن جلوشونو شروع کردن به خوردن و من مثه بهت زده ها بهشون نگا مي کردم اين ريحانه هم که مخ مارو خورد از اول تا اخر هي نگاشون مي کرد و تند تند مي گفت : واي خدا مگه مي شه ( باز اين فيلمايه چيزي ياد دادن . بعد از اين که يه ديس غذا خوردن رفتن از اون طرفم دوبارعدغذا کش رفتن و اومدن و ...بعد از خوردن غذاهاهم که مارو مجبور کردن بريم کمک ولي ما در رفتيم . اخر شبي هم مي خواستيم برا سحر بمونيم که نمي دونم
تك درخت
با هم فاميل هستيد؟:)
چرا نذاشتن بمونيم و داييم مارو انداخت بيرون . بعد هممون سوار شديم و رفتيم . در خونه که رسيديم تازه فهميديم يه نفرمون کمه . اي واااي تکتم و فراموش کرديم . اخه هر چي پسر خالش بهش مي گه تو شلوغي جيک جيک کن گمت نکنيم گوش نمي ده . خلاصه برگشتيم ديديم وسط کوچه نشسه هي با خودش مي گه : واي خدا مگه مي شه ؟ خلاصه رفتيم و اون شب گذشت و منم اين و نوشتم که بگم ابروي هر چي پارسي بلاگي رفت . وتا خاطره اي ديگر
بله تک درخت همه باهم فاميليم
pooriya joon
واي مطي ابرومونو بردي دستم بهت برسه
اره تکتم جون خاطره مي گم . براچي نشه
شماهم دستت به من نمي رسه
اي واي غذيه سالادارو فراموش کردم
من قصد ندارم لز خونه بيرون بيام پس نمي رسه
3-عمومي
پوريا جون .. هماهنگ کن امشب همه بريم خونه ي مطهره خانم افطاري.... نظرتون چيه ؟؟؟؟
نه شما بيخود مي کنين ما نيستيم
pooriya joon
اره بهنام جون فکر خوبيه پس امشب همه مي ريم خونه عمو مطي مطي مي کشمت پريا هم مي ياد پس بهنام امشب همه خونه عمو
واي بدبخت شدم پريا بيا داداشتو جمع کن مااا خونه نيستيم نياين
اهااان ايول تکتم عاقا کنسلش کنين تکتم نمي ياد اين گندي که زدين و مي خواد درست کنه هههه
pooriya joon
مگه دست ودشه به زور مي يارمش
2-ژيلا
وااااي مطب ابرومون رفت مي کشمت رواني اتفاقا منم مي يام تکتمم مي يارم
پريا و پوريا و تکتم و بهنام ما امشب خونه بابا بزرگيم نيستيم بسوزين دستتون بهم نمي رسه
.:آيينه:.
مگه ميشه؟؟؟ مگه دااااريم؟؟؟ :)
اي خدا ..شروع شد .. بله مي شه و داريم :)
2-شيرين
خخخخخخ
2-شيرين
مگه داريم ؟؟؟؟ چه جالب !! خخخ
3-عمومي
آره برا خودمم اون شب خيلي جالب بود :) واسه بقيه رو نميدونم :)
3-عمومي
@};-
2-شيرين
لابد برا بقيه هم جالب بوده!!!
2-شيرين
@};-
3-عمومي
چرا متاسفانه؟
عاقا دوروز نبودم و شمارو ول کردمچي کار مي کنين ابرومون. رفت ..ادم باشيد ترو خدا يه ملت دارن نگاه مي کنن
3-عمومي
خودتو نجات بده .... تو رو گير بياره ديگه هيچي :) يه نصيحت دوستانه :)
3-عمومي
تيکه بود؟
3-عمومي
بله ... آخه تجربشو داشتم :( گفتم به شما هم بگم از اين آدم فاصله بگيري
خخخخخخخخخ
3-عمومي
هنوز اون پديده رو نشناختي ؟
3-عمومي
ريحانه رو ديگه
3-عمومي
تو همين فکر بودم ..... حلوا و خرماتون هم با خودم .....
يه سال گذشت ايشالله افطاري امسال ما چبران کنيم
2-ژيلا
جبران کنيييا
ساعت دماسنج
فراتر از اسمان
رتبه 0
0 برگزیده
690 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top