سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مطی جون

صفحه خانگی پارسی یار درباره

زندگی است دیگر ...

زندگیست دیگر!

 

همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست،

 

همه سازهایش کوک نیست!

 

باید یاد گرفت با هر سازش رقصید،

 

حتی با ناکوک ترین ناکوکش...

 

اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن!

 

حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد...

 

به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند،

 

به این سالها که به سرعت برق می گذرند....