سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مطی جون

صفحه خانگی پارسی یار درباره

زندگی زیباست ...

زندگی زیباست، تماشاییست!

 

چرا زیبا نمی بینیم؟

 

چرا گاهی به پای این همه خوبی نمی شینیم؟

 

چرا با هم نمی خندیم؟

 

مگر دنیا چه کم دارد؟

 

ببین این آسمان آبی ست

 

ببین دنیای ما آکنده از پاکی ست

 

و خوبی تا ابد پاینده می ماند...

 

تو باور کن

 

همین کافیست...!